Nuorisopsykiatrian yksikkö

 

Nuorisopsykiatrian taideterapiassa syntynyt paperityö, etualla joutsen.


Nuorisopsykiatrian potilaat ovat 13–18-vuotiaita nuoria. Nuorisopsykiatrian avohoito ja osaston sairaalahoito toteutetaan Rovaniemellä.
 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian yksikköön 13 – 17 vuotias nuori ohjautuu lääkärin lähetteellä. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan nuoria, joiden psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky ovat vakavasti uhattuina. Poliklinikan toiminta on yhteistyötä nuoren, perheen ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Tavallisimmin hoidossa yhdistetään yksilö- ja perhetyöskentely sekä yhteistyö kotikunnan hoito- ja tukipalveluiden kanssa nuoren tarpeiden mukaisesti. Käynnit poliklinikalla ovat asiakkaille maksuttomia. 

Poliklinikka tarjoaa konsultaatiotukea sairaalan muille erikoisaloille ja kuntien toimijoille. Nuorisopsykiatrian yksikössä työskentelee sairaanhoitajia, toimintaterapeutti, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, nuorisopsykiatrian erikoislääkäreitä sekä erikoistuvia lääkäreitä. Erityistyöntekijät työskentelevät sekä osastolla että poliklinikalla. 

Nuorisopsykiatrian osasto

Nuorisopsykiatrian palveluihin kuuluu 5-paikkainen avo-osasto, joka toimii maanantaista perjantaihin. Ensisijaisesti osastohoitoa harkitaan kriisitilanteissa, kun avohoito ja verkoston antama tuki ovat riittämättömiä. Osastohoidon jälkeen jatkohoito järjestetään kotikuntaan tai työskentelyä jatketaan nuorisopsykiatrialla polikliinisesti. Tarvittaessa nuori ohjataan muihin hoitoa tarjoaviin yksiköihin. Osastolle tullaan lääkärin ohjauksella. 

Osaston sairaanhoitajien puh: 040 7752293

Päivystävä työpari

Viikonloppuisin poliklinikan ja osaston lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään on tukemassa päivystävä työpari la-su klo 12-20 puh: 040 7752293

Tarvittaessa työpari tapaa lasta ja nuorta tai tekevät kotikäyntejä, mikäli lapsen tai nuoren tilanne niin vaatii. Työpari osallistuu myös nuoren psykiatrisen hoidon tarpeen arvioon päivystyksellisissä tilanteissa. Heillä on myös mahdollisuus konsultoida päivystävää psykiatria.