Lastenpsykiatrian yksikkö

Lasten leikkikaluja hiekkalaatikolla.


Lastenpsykiatrian poliklinikka

Lastenpsykiatria on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy lasten mielenterveyshäiriöiden ehkäisyyn, tutkimukseen ja hoitoon.

Lastenpsykiatrian yksikössä hoidetaan 0-12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Asiakkuuteen tarvitaan lääkärin lähete. Lastenpsykiatrian poliklinikalla tutkimus ja hoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kotikuntien toimijoiden kanssa. Perheen kanssa työskentelevä työryhmä muodostuu osaston ja poliklinikan työntekijöistä. Kaikki poliklinikan työntekijät tekevät myös koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä sekä toteuttavat kotisairaanhoitoa lapsen kotona. Poliklinikka tarjoaa konsultaatiotukea sairaalan muille erikoisaloille ja kuntien toimijoille. 

Lastenpsykiatrian yksikössä työskentelee sairaanhoitajia, toimintaterapeutti, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, lastenpsykiatrian erikoislääkäreitä sekä erikoistuvia lääkäreitä. Erityistyöntekijät työskentelevät sekä osastolla että poliklinikalla. 

Lastenpsykiatrian osasto

Lastenpsykiatrian osasto on 5-paikkainen perheosasto, joka tarjoaa moniammatillista lastenpsykiatrista hoitoa alle 13-vuotiaille lapsille sekä tukea ja ohjausta heidän vanhemmilleen. Lastenpsykiatrian osasto toimii viikko-osastona maanantaista perjantaihin. Viikonloput vietetään kotona. Huoltaja tai lapsen lähi-aikuinen osallistuu lapsen hoitoon ympärivuorokautisesti.

Osastolla keskitytään lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen ja vanhempaintaitojen ohjaukseen, tehdään tarvittavat tutkimukset sekä laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Osastojakso muokataan jokaiselle lapselle ja perheelle tarpeenmukaisesti. Keskimäärin osastojakson pituus on kolme viikkoa. Osastohoidon aikana lapselle nimetään kaksi omahoitajaa ja hoitotiimiin kuuluu aina lääkäri ja tarpeen mukaan psykologi, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Lapsi käy osastojakson aikana sairaalakoulua, jota varten lapsi tarvitsee mukaansa omat koulukirjat ja muut kouluvälineet. Kotoa lapselle otetaan mukaan vuodenaikaan sopiva ulkovaatetus sekä riittävästi vaihtovaatteita. Lapsi voi ottaa mukaan unilelunsa, mutta muita leluja osastolle ei tarvitse tuoda.

Osaston sairaanhoitajien puh: 040 7767076