LaNKA-tiimi

LaNKA-tiimi on lasten- ja nuorisopsykiatrian konsultaatio- ja arviointitiimi. Tiimiin kuuluu kolme nuorisopsykiatrian hoitajaa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteinen koordinoiva sairaanhoitaja. 

LaNKA-tiimi tarjoaa konsultatiivista palvelua ja tukea hoidon tarpeen arviointeihin lasten ja nuorten kanssa työskenteleville koko Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Työskentely tapahtuu lapsen tai nuoren omassa ympäristössä yhdessä peruspalveluiden toimijoiden kanssa.  Hoitovastuu säilyy perustasolla. Työskentelyssä hyödynnetään etäyhteyksiä aina, kun se on mahdollista. 

LaNKA-tiimin sairaanhoitajan vastuualueena on toimia Rovaniemen kaupungin opiskelijaterveydenhuollon tukena. Liikkuva työpari vastaa pääsääntöisesti koko Lapin sairaanhoitopiirin alueen yläkoulujen sekä maakuntien toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.   

Palveluohjaus

Koordinoiva sairaanhoitaja vastaa lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluohjauksesta maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-11 puh: 040 635 9119. Numero on tarkoitettu kaikkien kansalaisten käyttöön sekä kuntien toimijoiden ja viranomaisten käyttöön.