Mielitiimi

Mielitiimi tuottaa Rovaniemen kaupungin aikuisväestölle matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Mielitiimin palveluihin kuuluvat kiireetön psykiatrisen hoidon tarpeen arvio, palveluohjaus ja -neuvonta ja lievien ja keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden psykososiaalinen hoito. Mielitiimin hoidon aikana potilaan hoidon kokonaisuudesta vastaa perusterveydenhuollon lääkäri tarvittaessa psykiatria konsultoiden.

Mielitiimi toimii täysin ilman lähetettä. Ajanvaraus Mielitiimiin tehdään soittamalla Mielenterveyspäivystyksen numeroon 040 715 8400 joko itse tai tarvittaessa yhdessä tukihenkilön kanssa.

Psykososiaaliset hoidot käsittävät muun muassa tehostetun ensikäynnin, tarpeenmukaiset seurantakäynnit käynti kerrallaan sopien, kognitiivisesti suuntautuneen lyhytterapian, traumafokusoidun EMDR-terapian ja depressiokoulun.

Mielitiimin sairaanhoitajat suunnittelevat potilaan kanssa yhteistyössä potilaan valmiuksien mukaisen ja näyttöön perustuvan psykososiaalisen hoitokokonaisuuden tarvittaessa psykiatria konsultoiden. Potilastapaamiset toteutuvat joko Mielitiimin tiloissa, potilaan kotona tai esimerkiksi muun viranomaisverkoston tiloissa. Hoitokokonaisuuden päätteeksi sairaanhoitaja laatii kirjauksen hoidon tuloksista ja tarvittaessa suosituksen jatkotoimenpiteistä.

Mielitiimi tuottaa palveluja myös Rovaniemen perhepalvelukeskuksen pikkulapsiperheille, joihin kuuluu vähintään yksi alle 2-vuotias lapsi. Ohjautuminen pikkulapsiperheiden mielenterveyspalveluihin tapahtuu pääasiassa neuvoloiden kautta.

Mielitiimi tekee aktiivisesti yhteistyötä perusterveydenhuollon, psykiatrisen erikoissairaanhoidon, A-Klinikan, sosiaalipalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Sähköisten reseptien uusinnat https://www.kanta.fi/omakanta tai omasta perusterveydenhuollon yksiköstä.