Mielenterveyspäivystys

 

Lapin hyvinvointialueen mielenterveyspäivystyspuhelin


Mielenterveyspäivystyksen ohjaus- ja neuvontapuhelin palvelee ympärivuorokautisesti numerossa 040 715 8400.

Puhelinpalvelussa on automaattinen valikko, jossa voi valita:

1. Hoidontarpeen arvioinnin/neuvonnan mielenterveyteen liittyvissä asioissa, jolloin puhelut ohjautuvat päivystävälle sairaanhoitajalle.

2. Ajanvarausasiat jo hoitosuhteessa oleville, jolloin puhelut ohjautuvat sihteerille, jonka tavoittaa arkisin klo 8-16.


Päivystyspuhelimessa annetaan ohjausta ja neuvontaa sekä tehdään hoidontarpeen arviota. Tarvittaessa varataan ensikäyntiaika Mielitiimiin, joka on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu.

Puhelun aikana tehdään ensiarvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Jos avuntarve on välitön, ohjataan hakeutumaan perusterveydenhuollon päivystykseen, jossa tarpeen mukaan lääkärin arvio psyykkisestä voinnista.

Mielenterveyspäivystyksessä ei uusita reseptejä, vaan nämä hoidetaan Omakannan tai hoidosta vastaavan yksikön kautta.

Päivystävässä puhelimessa annetaan neuvontaa myös omaisille, sidosryhmille ja viranomaisille.

 

Mikäli olet kohdannut järkyttävän tapahtuman tai olet elämänkriisissä:

Apua voi hakea

 

Mikäli sinulla tai läheiselläsi on ongelmia alkoholin tai muiden päihteiden kanssa:

Apua voi hakea