Patologia

 

Mikroskooppikuvia kudos- ja solunäytteistä.

Patologian tulosyksikössä tutkitaan kudos- ja solunäytteitä sekä tehdään lääketieteellisiä ruumiinavauksia. FINAS-akkreditointipalvelu on todennut patologian tulosyksikön päteväksi harjoittamaan kliinistä testaustoimintaa ja myöntänyt sille SFS-EN ISO 15189:2013 -mukaisen laatutunnuksen. Lista yksikön akkreditoidusta tutkimusvalikoimasta on nähtävillä FINAS:n sivuilla (T349).

Patologian laboratorion hoitohenkilökunta vastaa kaikkien laboratorioon saapuvien kudos- ja solunäytteiden käsittelystä ja värjäämisestä. Sairaalasolubiologi vastaa laboratorion teknisestä ja laadullisesta johtamisesta. Patologi tutkii potilaasta otetun kudos- tai solunäytteen, tekee diagnoosin ja antaa tutkimuslöydöksestä kirjallisen lausunnon hoitavalle lääkärille. Hoitavan lääkärin tehtävä on kertoa tutkimustuloksesta potilaalle.

Patologian yksikössä tehdään myös vainajien lääketieteellisiä ruumiinavauksia obduktioteknikon sekä patologin toimesta. Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään aina potilasta hoitaneen lääkärin pyynnöstä ja omaisten luvalla. Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään, jos vainajan kuolemaan edeltävät oireet vaativat selvittämistä tai jos kuolemansyy on muuten epäselvä. Ruumiinavauksen tarkoitus on selvittää kuolinsyy sekä mahdolliset muut taudit. Ruumiinavauspöytäkirja lähetetään potilasta hoitaneelle lääkärille, jolta omaiset voivat tiedustella kuolinsyytä.

Oikeuslääketieteelliset kuolemansyytutkimukset tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pohjois-Suomen toimipisteessä Oulussa. Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen kuolemansyytutkimus silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esim. tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen ei tarvita omaisten suostumusta, sillä se tehdään viranomaisen määräyksestä.