Päivystyspoliklinikka

Sisäänkäynti päivystykseen.

Opas päivystykseen tulijalle Rávvagat gohcindikšui boahttái
 
Linkki lastentautien päivytyksen sisvuille: Sijainnit ja sisäänkäynnit


Päivystyspoliklinikka on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, jonka perustehtävänä on antaa potilaille ympäri vuorokauden korkeatasoisia ja välittömiä päivystyspalveluita sekä puhelinneuvontaa.

Päivystyspoliklinikka on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus vaatii välitöntä hoidon arviointia ja hoitoa, ja joiden hoitoa ei voida siirtää ilman merkittävää terveydellistä haittaa myöhemmäksi.

Päivystyspoliklinikalle tullaan hätä- ja äkillisissä sairaus- ja tapaturmatapauksissa, joissa sairauden tai vamman vuoksi ei voida odottaa seuraavaa arkipäivää ja omalääkärin vastaanottoa.

Potilailla tulee olla mukana ajantasainen lista kotilääkityksestä heidän saapuessaan päivystyspoliklinikalle. ​
 

Päivystyksellisiä terveysongelmia ovat esimerkiksi:

 • Rintakipu, äkillinen hengenahdistus
 • Halvausoire, kaatava huimaus, kouristelu
 • Äkillinen kova päänsärky, äkillinen sekavuus, tajunnan lasku
 • Korkea kuume ja yleistilan lasku, yleistilan lasku
 • Kuivumisepäily rajun ripulin ja oksentelun seurauksena
 • - Tuoreet vammat vähäisiä ruhjeita lukuun ottamatta, vuotava haava
 • Todennäköinen luunmurtuma, äkillinen kova vatsakipu
 • alle 22 raskausviikolla runsas verinen vuoto
 • 22 raskausviikon jälkeen kaikissa raskauteen liittyvissä ongelmissa yhteys Lapin keskussairaalan synnyttäjien vastaanottoon
 • Paha korvakipu (lapsi ei hellitä itkemästä, vaikka on lääkitty)
 • Virtsaumpi
 • Mielenterveyspotilaat, joiden tilanne vaatii välitöntä hoitoa
 • Alkoholi- ja huumepotilaat, joiden tilanne vaatii välitöntä hoitoa
 • Akuutti ja paha selkäkipu ja puutumisoireet
 • Paha allerginen reaktio
 • Laaja palovamma
   

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio

Päivystyspoliklinikalla hoidon tarve ja kiireellisyys arvioidaan sairaanhoitajan toimesta valtakunnallisiin päivystyshoidon perusteisiin pohjautuvan ohjeen mukaisesti. Yöaikana klo 21.30–7.00 hoidon tarpeen kriteerit ovat tiukemmat.

Päivystyspoliklinikalla ei ole ajanvarausta. Odotusaika vaihtelee ruuhkatilanteen mukaan. Potilaat hoidetaan voinnin ja sairauden laadun mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

Sellaiset terveysongelmat, jotka eivät edellytä päivystyksellistä tutkimusta ja hoitoa (esim. tavanomaiset "flunssat”, niiden jälkitaudit tai pitkittyneet tuki - ja liikuntaelimistön kivut), tulee hoitaa tiimeissä tai työterveyshuollossa virka-aikana (oma terveyskeskus, työterveyshuolto, pikapoli).

Näin varmistamme päivystyksen kyvyn hoitaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevat potilaat sujuvasti ja laadukkaasti.
 

Puhelinneuvonta

Hätätilanteessa soita aina hätänumeroon 112.
Muissa päivystysasioissa ympäri vuorokauden p. (016) 322 4800

Päivystyspoliklinikan puhelinneuvonta on tarkoitettu vain päivystysluonteisiin tilanteisiin, joissa tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön arviota hoidon tarpeesta. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja.

Päivystyspoliklinikan puhelinneuvonta ei ole tarkoitettu yleistä terveysneuvontaa koskevia puheluja varten, eikä numerosta voi varata vastaanottoaikoja. Näissä asioissa tulee ottaa yhteys omaan terveyskeskukseen.
 

Linkki: Hammaslääkärinpäivytys Lapissa