Neurologian vuodeosasto 3A

Neurologian vuodeosastolla hoidetaan neurologista osastohoitoa vaativat potilaat.

Suurin osa potilaista on äkillisesti sairastuneita, päivystyspoliklinikan kautta tulleita ja muista sairaaloista jatkohoitoon siirtyneitä. Pieni osa potilaista saapuu sovittuihin osastotutkimuksiin lähetteellä tai kontrollikäynnille akuutin sairauden jälkeen.

Osastolla tehdään akuutin sairauden vaatimat tutkimukset ja suunnitellaan jatkokuntoutus moniammatillisesti. Potilaan hoito on yksilöllistä ja potilaan tarpeista lähtevää. Kuntouttavan hoitotyön kautta pyritään tukemaan potilaan omatoimisuutta ja elämänlaatua sairaudesta huolimatta. Potilaan ja omaisten ohjaus on tärkeä osa hoitotyötä.

Vuodeosastolla on 14 potilaspaikkaa, joista neljä paikkaa on aivoverenkiertohäiriöyksikössä (AVH-yksikkö).
Varsinaista kuntoutusosastoa ei ole.

Osastolla työskentelee erikoislääkäri, hoitajat, fysioterapeutti ja puheterapeutti. Neuropsykologin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin ja kuntoutusohjaajan konsultaatiot järjestyvät tarvittaessa. Osastolla työskentelee myös sosiaalityöntekijä, joka auttaa muun muassa sosiaaliturvaan, kuntoutukseen ja kotona selviytymiseen liittyvissä asioissa. Potilas tai omaiset voivat pyytää tapaamista myös oma-aloitteisesti hoitajan kautta.
 

Vierailuajoissa rajoituksia

AVH-yksikössä hoidetaan akuutisti sairastuneita aivoverenkiertohäiriöpotilaita, joille lepo on tärkeää. Tämän vuoksi vierailuaikoja ja vierailijoita rajoitetaan. Vierailuaika on klo 16-19. Vierailijoita saa olla kaksi kerrallaan ja vierailuaika kerrallaan puoli tuntia.

Vuodeosastolla vierailuaika on klo 13-19. Myös osaston puolella potilaat voivat tarvita lepoa, jolloin vierailijoiden lukumäärää ja vierailuajan pituutta voidaan joutua rajoittamaan.

Muina aikoina vierailuista toivotaan sovittavan erikseen hoitavan henkilökunnan kanssa. Potilaiden päivärytmi vaihtelee paljon tutkimusten ja toimenpiteiden mukaan.

Sairaalan henkilökunnalla ja opiskelijoilla on vaitiolovelvollisuus. Potilaiden intimiteetti- ja tietosuojan turvaamiseksi toivomme vierailijoiden poistuvan potilashuoneista hoitotoimenpiteiden ajaksi. Tämän vuoksi myös valokuvaaminen ja videointi on kielletty.  Lääkärin kierron ajaksi toivoisimme vierailijoiden poistuvan huoneesta ellei käsiteltävänä ole omaisen asiat.
 

Potilastiedustelut

Omaisten osallistumista potilaan hoitoon pidetään tärkeänä. Toivottavaa olisi kuitenkin, että omaiset sopisivat keskenään yhden henkilön, jolle potilaan voinnin tiedustelut keskitettäisiin. Myös sairaalasta päin informointi keskittyisi samalle henkilölle.

Lääkärin kierrot tapahtuvat arkipäivisin klo 9.00 - 12.00. Paras aika tiedustella potilaan vointia ja jatkosuunnitelmia on iltapäivä.