Kliinisen neurofysiologian tutkimusyksikkö

 

Potilaan tutkimusta kliinisen neurofysiologian yksikössä.


Kliinisen neurofysiologian tutkimusyksikössä (KNF) tutkitaan hermoston toimintaa erilaisin sähköisin mittauksin. Näistä eniten käytetyt ovat EEG eli ns. aivosähkökäyrä epilepsian tai muiden aivo-oireiden tutkimiseksi ja ENMG/johtonopeusmittaukset (hermo- ja lihassähkötutkimus) esimerkiksi hermopinteitä epäiltäessä.

Tutkimusyksikön vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä.

Ohessa kliinisen neurofysiologian yksikön tutkimusten kuvaukset potilasohjeineen:

EEG - aivosähkötoiminnan mittaus"aivosähkökäyrä"
(elektroenkefalografia):  Tavallinen EEG  

EEG - aivosähkötoiminnan mittaus "aivosähkökäyrä"
(elektroenkefalografia):  Lasten EEG

UNI-EEG - aivosähkötoiminnan mittaus valvomisen jälkeen (elektroenkefalografia): T avallinen UNI-EEG 

UNI-EEG - aivosähkötoiminnan mittaus valvomisen jälkeen (elektroenkefalografia):  Lasten UNI-EEG

EEG:n pitkäaikaisrekisteröinti: Ambulatorinen EEG      

Hermo- ja lihassähkötutkimus (elektroneuromyografia):  ENMG

Kuuloherätevasteet: BAEP

Tuntoherätevasteet: SEP 

Näköherätevasteet:  

Univiivetesti: MSLT

Räpsäysheijastetesti: Räpäysheijaste  (Blink)

Lämpö- ja kylmäkynnysmittaus TEMP 

Hereilläpysymistesti: MWT

Laaja unipolygrafia: Laaja unipolygrafia