Seri-tukikeskus Rovaniemi


Seri-tukikeskuksessa ​tarjoamme apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille.​

Seri-tukikeskus Rovaniemi toimii naistenklinikan yhteydessä keskussairaalan 6. kerroksessa.
 

Keskus on tarkoitettu

16-vuotiaille tai sitä vanhemmille uhreille sukupuolesta riippumatta
silloin, kun seksuaaliväkivallan kokemuksesta on alle kuukausi.
Annamme tukea ja neuvontaa myös silloin, kun väkivaltakokemuksesta on kulunut kauemmin.

Lapin keskussairaalan seri-tukikeskuksessa asiakas saa oikeanlaista hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Toiminnan lähtökohtana on, että

  • uhri kohdataan ja häntä kuunnellaan
  • uhri pääsee nopeasti tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja psykososiaalisen avun piiriin


Lapin keskussairaalan naistentautien poliklinikalla toimivaan keskukseen voivat hakeutua Lapin sairaanhoitopiirin alueella asuvat omatoimisesti, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Apua voi hakea myös muualla asuva, jos väkivaltatilanne on vasta tapahtunut ja apua tarvitaan välittömästi. Keskus toimii ympärivuorokautisesti. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.
 

Moniammatillista apua

Tehtävään koulutetut ja toimintaa koordinoivat hoitajat vastaavat päivystysnumeroon 040 726 8002 arkena ja viikonloppuisin. Hoitaja auttaa uhria saamaan tukea, jota hän tilanteessaan tarvitsee.

Apu voi olla

  • Lääketieteellistä apua - jälkiehkäisystä tarttuvien tautien rokotussuojaan
  • Trauman hoitoa
  • Oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia
  • Psyykkistä tukea on aina tarjolla sairaalassa, perusterveydenhuollossa tai järjestötoimijoiden kautta


Kriisin hoitoon kuuluu myös jatkohoidon järjestäminen ja tiivis yhteydenpito asiakkaaseen, jos tämä niin haluaa.

Keskuksen moniammatilliseen tiimiin kuuluvat tehtävään koulutetut ja hoitoa koordinoivat hoitajat sekä lääkärit, sosiaalityöntekijät, sairaalapastori ja psykososiaaliset palvelut sekä kunnat ja järjestöt.
 

Toimi näin

​Soita ennen tuloasi Seri-tukikeskuksen päivystävälle hoitajalle numeroon
040 726 8002.

Virka-aikana asiakas voi tulla suoraan naistentautien poliklinikalle.
On kuitenkin hyvä ilmoittaa tulosta etukäteen. Näin voimme varmistaa, että vastaanotto on mahdollisimman nopea ja helppo asiakkaalle.

Hoidon saaminen ei edellytä rikosilmoituksen tekoa. Siitä päättää asiakas itse. Hoitajat tukevat tarvittaessa rikosilmoituksen teossa, mutta keskuksen työssä tärkeintä on luoda parhaat edellytykset toipumiselle. Alle 18-vuotiaista potilaista terveydenhuollon henkilöstö on lailla velvoitettu tekemään lastensuojeluilmoitus. Hoitohenkilöstä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sero-tukikeskuksen kumppaneita ovat poliisi ja hätäkeskus, Tyttöjen ja Poikien talo, rikosuhripäivystys, Raiskauskriisikeskus Tukinainen ​sekä Ensi- ja Turvakoti.