Munuaisyksikkö

Munuaisyksikön dialyysihuone LKS Vilkassa.


Lapin keskussairaalan munuaisyksikkö huolehtii munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Yksikkömme tarjoaa poliklinikka palvelua ja dialyysihoitoa.

  • takaa korkealaatuisen hoidon
  • ylläpitää ja parantaa munuaispotilaan elämänlaatua
  • tekee yhteistyötä sairaalan muiden yksiköiden, avohoidon, sosiaalihuollon ja erityisesti potilaan omaisten kanssa
  • toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä ja edistää potilaan omatoimisuutta


Polikliinisten munuaispotilaiden lääkärin vastaanotot pidetään munuaisyksikössä.

Dialyysissä on yhdeksän potilaspaikkaa hemodialyysia eli keinomunuaishoitoa varten.  Potilaat  tulevat hoitoon 2–4 kertaa viikossa ja hoidot kestävät 4–5 tuntia / käynti.

Peritoneaalidialyysihoitoa tehdään yhteistyössä vuodeosastojen ja poliklinikan kanssa. Peritoneaalidialyysipotilaat käyvät dialyysiosastolla hoidon ohjauksessa ja seurannassa poliklinikkakäynnin yhteydessä.

Yksikön puhelinnumerot ja soittoajat:

Dialyysihoitaja 1 040 192 5242
Dialyysihoitaja 2 040 570 0482
Munuaishoitaja / poliklinikka ma, ti ja to klo 8.30-15.00,  
puhelintunti ma, ti ja to klo 8-9
040 657  6444
Jaana Heikkinen, osastonhoitaja
munuaisyksikkö ja osasto 5B
040 835 5119
Tiina Uusisalmi, ​apulaisosastonhoitaja 040 570 0782
Munuaisyksikkö / osastonsihteeri
soittotunti keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8–11 
040 663 8324
Faksi (016) 328 2780

 

Dialyysihoito meneillään.