Päihdepalvelut

Päihdepalveluissa tuotetaan hoitoa ja kuntoutusta aikuisille, joilla on riippuvuusongelma koskien alkoholia, huumeita, lääkkeitä tai rahapelaamista.

Hoidossa ja kuntoutuksessa otetaan huomioon riippuvuusongelmaan liittyvät muut terveysongelmat ja sosiaalinen tilanne. Päihdepalveluiden yksikkö tarjoaa koulutusta ja konsultointia sekä osallistuu ennaltaehkäistyn suunnitteluun alueellisesti.

Päihdehoitoa ja -kuntoutusta avohoitona tarjoaa A-klinikka 25 vuotta täyttäneille ja Rovalan Setlementin ylläpitämä Romppu alle 25-vuotiaille.

Terveysneuvontaa ja neulojen vaihtoa on tarjolla Rovaniemellä Pompussa ja muissa kunnissa terveyskeskuksissa.