Päiväkirurgisen ja leiko-potilaan hoito


Toimenpidepäivänä teidät ottaa vastaa yksikössä oma sairaanhoitaja, joka huolehtii hoidostanne koko toimenpidepäivän ajan. Omahoitaja opastaa teitä ennen toimenpidettä ja antaa ohjeet kotihoitoa varten. Toimenpiteenne luonteesta riippuen myös fysioterapeutti ohjaa teitä jatkohoidon harjoitteiden osalta.
 

Yleisimmin käytössä olevat anestesiamuodot

Anestesiamuodon päättävät kirurgi ja anestesialääkäri ottaen huomioon leikkaustyypin, potilaan kunnon ja toivomukset. Toimenpiteen kuluessa voidaan anestesiamuotoa muuttaa tai täydentää toisella anestesiamuodolla. Puudutusanestesioita voidaan tehostaa suoneen annettavilla rentouttavilla lääkkeillä.
 

Yleisanestesia (= nukutus)

Nukutusta varten potilas kytketään valvontalaitteisiin ja asetetaan suonikanyyli. Anestesialääkäri antaa suonikanyylin kautta varsinaiset nukutusaineet.

Nukutuksen jälkeen potilas voi tuntea olonsa väsyneeksi. Hänellä voi olla kurkku- ja lihaskipua, joka häviää parin vuorokauden kuluttua.

Nukutuslääkkeiden vaikutus kestää jopa 24 tuntia, jona aikana ei ole ajokuntoinen eikä oikeustoimikelpoinen. Lääkkeillä on myös haitallisia yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.
 

Spinaalipuudutus ( = selkäydinpuudutus)

Spinaalipuudutus on paljon käytetty yksinkertainen, turvallinen ja varma puudutusmenetelmä. Sen tarkoituksena on puuduttaa leikattava alue.

Selkäydinpuudutus laitetaan alaselän alueelta lannenikamien välistä, kylkiasennossa. Puudutuksen vaikutus kestää 1-2 tuntia, jonka jälkeen liikuntakyky palautuu. Virtsaamiskyky ja ko. alueen tunto palautuvat hitaammin, noin 2-4 tunnin kuluessa.

Puudutukseen saattaa joskus liittyä ns. post-spinaalipäänsärkyä, joka ilmenee istuma- ja pystyasennossa n. 1- 3 vrk:n kuluttua puudutuksesta.
 

Laskimopuudutus

Laskimopuudutus on varma, nopea ja turvallinen puudutus lyhytkestoisiin leikkauksiin. Laskimopuudutuksessa leikattavan käden kämmenselkään laitetaan suonikanyyli ja olkavarteen asetetaan painemansetti.

Puutumisvaiheen jälkeen koskettelu saattaa tuntua, mutta kiputunto häviää. Tunto palaa leikattuun käteen vähitellen, noin ½ tunnin kuluttua.
 

Plexuspuudutus (= hartiapunospuudutus)

Yläraajaan kohdistuvissa leikkauksissa voidaan käyttää hermopunospuudutusta. Puudutuksessa puudutetaan toimenpidealueelle tulevat hermot niin, että kivun tuntuminen estyy.  Puudutettua raajaa ei pysty liikuttamaan ja käteen tulee kantoside (mitella) puudutuksen vaikutuksen ajaksi.  Tämä puudutus toimii myös hyvänä kivunhoitona toimenpiteen jälkeen sillä puudutuksen kesto on 8-12 tuntia.
 

Paikallispuudutukset

Paikallispuudutus soveltuu pieniin toimenpiteisiin, jotka ovat kestoltaan lyhyitä. Paikallispuudutuksessa puudutetaan leikattava alue paikallisesti. Toipuminen puudutuksesta on nopeaa.
 

Kivunhoito

Leikkauksen jälkeen haava-alueella on kipua, jonka voimakkuus vaihtelee leikkauksen laadusta ja yksilöllisistä tekijöistä riippuen.

Kivunhoitoa varten saatte sairaalasta mukaanne kipulääkereseptin. Yksilölliset ohjeet kivunhoidostanne saatte ennen kotiutusta yksikössä. Olkapään toimenpiteiden jälkeen voidaan leikkausalueelle asentaa ns. kipupumppu, joka puuduttaa olkapäätä yleensä 2 vuorokauden ajan.

Kipulääkkeitä on syytä syödä niin paljon, että pystyy liikkumaan ja hengittämään mahdollisimman normaalisti. Kipulääkkeiden ohella kipua voi vähentää raajoihin kohdistuneen leikkauksen jälkeen pitämällä raajaa kohoasennossa. Myös kylmäpakkauksella voi lievittää paikallista kipua.
 

Kivun arviointi

Kivun voimakkuutta voidaan arvioida käyttämällä apuna ns. kipumittaria. Kipumittari voi olla numerojana, jonka toinen ääripää (0) tarkoittaa "ei kipua lainkaan" ja toinen (10) "erittäin vaikeaa kipua".

Arvio kivun voimakkuudesta voidaan tehdä myös pelkästään sanallisesti. Kipumittarin alue 1-3 tarkoittaa lievää kipua, 4-6 kohtalaista kipua, 7-8 kovaa kipua ja 9-10 sietämätöntä kipua. Kotihoidossa tavoitteena on pitää kipu 0-3 alueella.
 

Haavanhoito

Haavanhoidosta saatte yksilölliset ja tarkat ohjeet ennen kotiutusta yksiköstä. Yleensä ensimmäinen haavanhoito tehdään toimenpidettä seuraava päivänä, kun toimenpiteestä on kulunut 24 tuntia.

Leikkaushaavan alue suihkutetaan lämpimällä vedellä puhtaaksi kuivuneesta eritteestä ja verestä, kuivataan puhtaalla pyyhkeellä ja peitetään puhtaalla haavasidoksella.

Välttäkää haava-alueen turhaa koskettelua tulehdusvaaran vuoksi. Jos leikkaushaavaan tulee tulehdusoireita kuten punoitus, kuumotus, turvotus, sykkivä kipu, märkävuoto tai Teillä on kuumetta, ottakaa yhteys terveyskeskukseen, jossa haavasta otetaan märkänäyte ja saatte ohjeet tulehdushaavan hoitoon sekä lääkityksen tulehduksen parantamiseksi.

Ompeleet leikkaushaavalta poistetaan terveyskeskuksessa, neuvolassa
tai työterveysasemallanne. Varatkaa aika ompeleidenpoistoon terveyskeskuksesta heti toimenpidettä seuraavana arkipäivänä.

Kun ompeleet on poistettu voitte mennä saunaan. Jos haavanne on ommeltu kudoksiin sulavalla langalla, ompeleita ei tarvitse poistaa, vaan ompeleiden sojottavat langanpäät voitte leikata lyhyeksi viikon kuluttua.
 

Kotiutuskriteerit päiväkirurgisen toimenpiteen yhteydessä

  • Potilas on syönyt ja juonut, eikä ole pahoinvoiva.
  • Potilas tuntee itsensä riittävän virkeäksi.
  • Kipua ei ole tai se on hallinnassa . Kipumittarilla arvioituna kipulukema on korkeintaan 3.
  • Potilaalla on aikuinen hakija ja seuralainen illan ja yön ajan.
  • Puudutettuna ollut potilas pystyy kävelemään ja puudutus on lähtenyt.
  • Potilas on saanut kaikki kotihoidon ohjeet ja jaksanut keskittyä niiden omaksumiseen.
  • Virtsaus on onnistunut puudutetulla potilaalla (ei täysin absoluuttinen ehto).
     

Kotisoitto

Toimenpidettä seuraavana päivänä yksikön omahoitaja soittaa kotisoiton sopimuksen mukaan. Kotisoiton tarkoituksena on varmistaa leikkauksen jälkeinen kuntonne ja tarvittaessa kerrata kotihoito-ohjeita.

Kotisoiton yhteydessä kyselemme teiltä myös palautetta saamastanne hoidosta. Olemme kiinnostuneita saamaan palautetta erityisesti siitä, olitteko tyytyväinen saamaanne ohjaukseen sekä tiedon riittävyyteen ennen ja jälkeen toimenpidettä sekä kokemuksiinne toimenpidepäivän hoidosta.