Lastensairauksien poliklinikka

Linkki lastensairauksien päivystyksen sivulle: Lastensairauksien puhelinpäivystys

Lastensairauksien poliklinikka toimii pääsääntöisesti ajanvarausperiaatteella. Lapsipotilaat, 0-15-vuotiaat, kutsutaan poliklinikkakäynnille lääkärin lähetteen perusteella.
 

Poliklinikalla hoidetaan

 • astman diagnostiikka ja hoito sekä säännöllistä lääkitystä käyttävien lasten hoidon seuranta
 • kasvun ja kehityksen poikkeamien tutkiminen, diagnostiikka ja hoidon seuranta
 • diabeteslasten ja -nuorten hoidon seuranta
 • keliakian ja pitkäaikaisten suolistosairauksien diagnostiikka ja hoito
 • niveltulehdusten diagnostiikka ja hoidon seuranta soveltuvin osin
 • syömishäiriöiden tunnistaminen, alkututkimukset ja hoidon seuranta
 • lapsen kaltoinkohtelun diagnostiikka ja hoito
 • sydämen sivuäänten diagnostiikka, seurantaa vaativat sydänviat
 • vastasyntyneiden ja ennenaikaisesti syntyneiden jälkiseuranta
 • virtsaelinsairauksien diagnostiikka, hoito ja seuranta
 • veri- ja syöpäsairauksien alkudiagnostiikka ja hoidon seuranta soveltuvin osin


Lastensairauksien poliklinikan yhteydessä toimivat myös lastenneurologian ja lastenkirurgian poliklinikat.
 

Lastenneurologian poliklinikka

Lastenneurologian poliklinikalla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on neurologisia sairauksia.  Ne liittyvät yleensä synnynnäisiin tai lapsen kasvun aikana ilmeneviin kehityshäiriöihin, vammoihin tai erityisvaikeuksiin.

 • kehitysvammaisuus
 • autismi
 • epilepsia
 • kielelliset, hahmotuksen ja motoriset vaikeudet (esim. dysfasia)
 • erityiset oppimisvaikeudet (esim. ADHD, lukihäiriö)


Lastenneurologiseen työryhmään kuuluvat lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, neuropsykologi,  sosiaalityöntekijä / kuntoutusohjaaja ja osastonsihteeri.

Lastenneurologian poliklinikka toimii lähete- ja ajanvarauspoliklinikkana.
 

Lastenkirurgian poliklinikka

Lastenkirurgian poliklinikka toimii pääsääntöisesti maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Toiminta on jaettu neljään osa-alueeseen:

 • lasten ortopedia
 • lasten urologia
 • lasten gastrokirurgia
 • yleislastenkirurgia


Polikliinisen hoito riippuu potilaan ongelman luonteesta. Osaa potilaista seurataan vastasyntyneestä täysi-ikäisyyteen asti. Osalle potilaista tehdään päätös kirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään päiväkirurgisena leikkaus- ja anestesiayksikön kautta tai lastenosaston kautta. Lastenkirurgiset päivystyspotilaat hoidetaan ensiapupoliklinikkalla.