Lastenosasto

Lastentautien osasto sijaitsee keskussairaalan 1.kerroksessa.  
Vauvateho on siirtynyt synnyttäneiden vuodeosastojen yhteyteen 6.kerrokseen.

Lastentautien vuodeosastolla hoidetaan:

  • infektiopotilaita
  • korva-, nenä- ja kurkkusairauksien potilaita sekä
  • kirurgisia potilaita
  • sisätauteja sairastavia
  • ihotauteja sairastavia
  • neurologisia potilaita


Osastolla hoidettavia tavallisimpia infektiosairauksia ovat muun muassa hengitystieinfektio, astma, ripuli/oksennustauti ja virtsatieinfektio.

Lasten päiväkirurgiset leikkaukset ja toimenpiteet tehdään lyhki-yksikössä. Lastenosastolla hoidetaan leikkauspotilaita, joiden jatkohoito vaatii osastohoitoa, kuten nielurisojen poisto tai polven tähystys.

Lisäksi osastolla hoidetaan magneettitutkimukseen tulevat potilaat. Potilaat ovat 0–16-vuotiaita. Lapset ja nuoret saapuvat osastolle joko suunnitellusti kutsuttuina tai päivystyspotilaina ympäri vuorokauden.

Vanhemmat voivat sallistua lapsensa hoitoon ja toinen vanhemmista voi yöpyä osastolla. Muista vierailijoista sovitaan erikseen. Vierailijan infektiosairaus, kuten flunssa, estää vierailun lapsen luona.

Jos lapsella on yskää, nuhaa tai kuumetta tai hän on ollut kosketuksissa jotain tarttuvaa tautia sairastavan kanssa viimeisen viikon aikana ennen suunniteltua osastojaksoa, ottakaa yhteys osastolle.

Tietoja lapsen voinnista ja hoitosuunnitelmasta saa häntä hoitavalta lääkäriltä ja hoitajilta. Sairaalan henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus, joten tietoja annetaan vain lapsen vanhemmille.

Hoitotyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Usein lasten hoitotyöhön osallistuu myös erityistyöntekijöitä, kuten psykologi, fysio-, ravitsemus- ja toimintaterapeutit sekä sosiaali-työntekijä. Yhteistyötä tehdään lisäksi muun muassa lasten- ja kouluneuvoloiden kanssa.

Vanhempia varten on kahvinkeittomahdollisuudet, lisäksi he voivat ruokailla henkilökunnan ruokasalissa vierailija hintaan.

 

Lastenosaston potilashuone.