Lastensairaudet

Lastensairauksien poliklinikan nallet.


Lapin keskussairaalassa lastensairauksiin kuuluvat lastentautien ja lastenneurologian erikoisalat.  Ne tarjoavat tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Kiinteässä yhteistyössä ovat mukana myös kuntien perusterveydenhoito, sosiaali- ja koulutoimi ja yliopistollisten sairaalat.

Keskussairaalassa on kaksi somaattista lasten vuodeosastoa, joilla on yhteensä 20 sairaansijaa. Lasten vuodeosastoilla hoidetaan myös kirurgiset sekä  korva-, nenä- ja kurkkutautien lapsipotilaat.