Syöpäpotilaiden kuntoutusohjaaja


Tiedon saanti, tuki, ohjaus ja keskustelu sairauden eri vaiheissa:
 

• sairauteen ja hoitoihin liittyvissä asioissa

• mukana sairastuneen tarvitsemien palvelujen arvioinnissa ja hankinnassa

• kuntoutumismahdollisuudet / -kurssit

• rintaleikattujen leikaushaavojen tarkistus, seroomapunkiot ja käden liikkuvuuden ohjeistus

• rintaproteesien sovitus ja välitys