Neurologian poliklinikan kuntoutusohjaaja

  • aivoverenkiertohäiriöt
  • MS-tauti
  • Parkinsonin tauti, epätyypilliset parkisonismin sairaudet (PSP, MSA; CBS)
  • dystonia
  • epilepsia
  • essentiaalinen vapina
  • musitiongelmaiset


Asiakkaiden ja heidän läheistensä ohjaaminen, neuvonta ja henkinen tukeminen kaikissa sairauteen liittyvissä asioissa.

Palvelut toteutetaan

- puhelinneuvontana
- kotikäynteinä tai
- poliklinikkakäynteinä