Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus (Tikoteekki)

Lapin keskussairaalan tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin palvelut on tarkoitettu lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat kommunikoinnin tueksi ja kehittämiseksi apuvälineratkaisuja, tietokoneohjelmia tai tietokoneen käytön mahdollistavia oheislaitteita. Tikoteekki toimii kuntoutuspoliklinikan alaisuudessa.

Palvelut edellyttävät lääkärin lähetettä. Puheterapeuttisten tutkimusten toivotaan olevan tehtynä lähetettäessä. Puheterapeutin lausunnon lisäksi liitteeksi toivotaan mahdollisia muiden terapeuttien lausuntoja, päivähoidon tai koulun näkemyksiä jne.
 

Kommunikoinnin apuvälinearvio

 • on tarkoitettu henkilölle, joilta puuttuu toimiva kommunikointikeino tai se heikkenee esim. sairauden edetessä.
 • pyrkii löytämään asiakkaalle toimivan kommunikoinnin apuvälineratkaisun.
 • sisältää 2-7 käyntiä, joista 1-2 voi toteutua asiakkaan omassa ympäristössä.
   

Tietokoneen käytön apuvälinearvio

 • on toimivan ohjaintavan suunnittelemista asiakkaan tietokoneeseen.
 • sisältää 2-5 tapaamista.
   

Ohjattu tutustuminen kuntoutuksellisiin tietokoneohjelmiin

 • on asiakkaan kuntoutusta tukevien tietokoneohjelmien kokeilua.
 • sisältää 1-3 käyntiä.
 • edellyttää, että asiakkaalla on tietokone, jota joku perheessä osaa käyttää.


Käynnit ovat asiakkaille maksuttomia.

Kommunikaatiolaitteita.