Kivunhoidon poliklinikka


Kivunhoidon vastuuyksikkö on nyt osa medisiinistä tulosaluetta ja yhdistyttyämme kuntoutuspoliklinikan kanssa uusi yksikkömme on Kuntoutuksen ja kivunhoidon tulosyksikkö.

Kivunhoidon yksikkö on palveluyksikkö, joka vastaa pääasiassa pitkään jatkuneesta kivusta kärsivien potilaiden hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja hoidon vasteen arvioinnista Lapin sairaanhoitopiirin alueella, sekä kivun hoitoon liittyvästä koulutuksesta.

Hoidon tavoitteena on lievittää potilaan kipuja tarkoituksenmukaisilla lääketieteellisillä menetelmillä sekä tukea potilaan kivunhallintaa elämänlaadun ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja parantamisessa.

Kivunhoidon yksikön poliklinikka toimii lähete- ja konsultaatiopoliklinikkana. Noin puolelle potilaista annetaan käyntiaika, loput saavat konsultaatiovastauksen. Potilaat tulevat meille tutkittuina. Kipulääkärin vastaanotto on pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin ja hoitajapoliklinikan vastaanotto jokaisena arkipäivänä. Poliklinikan moniammatilliseen työryhmään kuuluvat myös fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä sekä kipupsykologi.

Kivunhoidon yksikkö osallistuu myös syöpäkivunhoidon eri vaiheisiin. Viiveetön kivunhoidon tarpeen arviointi ja kivunhoidon jatkuvuuden turvaaminen toteutetaan yhteistyössä muiden erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa.

Yksikkö vastaa myös leikkauksiin ja toimenpiteisiin liittyvän kivunhoidon hoitokäytäntöjen seurannasta, kehittämisestä ja koulutuksesta (Acute Pain Service). Akuutin kivun hoitaja kiertää vuodeosastoilla arkipäivisin.