Kirurgian koulutus


Kirurgian koulutussuunnitelma takaa hyvän runkokoulutuksen

Lapin sairaanhoitopiirin kirurgian klinikka kouluttaa kirurgeja Lapin keskussairaalassa yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Tiedekunta on hyväksynyt sairaalaLapin keskussairaalan kirurgian runkokoulutuspaikaksi. Lisäksi sairaalassa voi suorittaa osia eriytyvästä vaiheesta yliopiston kouluttajan kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaan. Osa erikoistujista palvelee Rovaniemellä yli neljä vuotta, jos terveyskeskusjaksokin tehdään täällä.
 

Runkokoulutus

Runkokoulutuksen aikana erikoistuja saa erinomaisen näkökulman keskussairaalan kirurgiaan.

12 kuukautta perehdytään ortopediaan ja ge-kirurgiaan sekä 3 kuukauden jaksoissa palvellaan urologialla, thorax- ja verisuonikirurgialla sekä yleis-, plastiikka- ja lastenkirurgialla.

Kierrosta eri osa-alueilla ei tingitä, sillä haluamme tarjota monipuolisen runkokoulutuksen. Runkokoulutuksen ohjaajina toimivat eri alojen osastonylilääkärit.

Kirurgian koulutuksen kulku Lapin keskussairaalassa tulokaskeskustelusta eriytyvään koulutukseen. Tässä kuvattu jakso on noin 3,5 vuotta.

Kaaviokuva kirurgian runkokoulutuksesta ja eriytyvästä koulutuksesta Lapin keskussairaalassa. Päivystys on osa koulutusta

Lapin keskussairaalan kirurgian päivystys täyttää jo nyt pääosin tulevaisuuden operatiivisen aluekeskuksen kirurgian päivystyksen vaatimustason.

Päivystys kuuluu olennaisena osana koulutukseen.

Aktiivipäivystäjä toimii päivystys- poliklinikalla ja kirurgian osastopäivystäjä kirurgian takapäivystäjien oikeana kätenä tehden päivystyskirurgiaa näiden ohjaamana. Osastopäivystys on vapaamuotoista, siitä vastaavat kirurgian kokeineimmat runkokoulutettavat.

Takapäivystys on jaettu ortopedis-traumatologiseen ja pehmytkirurgiseen vapaamuotoiseen päivystykseen perinteisen yleiskirurgisen päivystyksen sijaan. Käytössä on ns. liikennevalo-ohjaus leikkaustoiminnassa siten, että yöllä operoidaan vain välttämätön.

Anestesialla toimii aktiivipäivystys, joten anestesia-tehopäivystäjä on tavoitettavissa keskussairaalassa 24/7.
 

Meetingtoiminta on monipuolista

Monipuolinen meeting- ja koulutustoiminta on sairaalassa itsestäänselvyys. Viikoittain seurataan koulutusesitelmiä yliopistosta videomeetingissä tai esitelmiä omasta klinikasta, parin viikon välein on ajankohtaisten asioiden fireside-meeting illalla.

Jokainen erikoistuva joutuu kouluituksen aikana pitämään useita esitelmiä kirurgian alalta ja referoimaan kansainvälisiä alan lehtiä. Klinikan koulutussuunnitelma on laadittu turvaamaan kirurgien säännöllinen osallistuminen eurooppalaiseen ja kotimaiseen koulutukseen.

Koko sairaalan yhteisiä erikoistuvien lääkäreiden koulutustilaisuuksia järjestetään erikseen harvakseltaan. Näiden aihealueet rajautuvat erityisesti päivystystoiminnan asioihin.

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
hallinnon
meeting
ortop.os.kokous
ge-os.kokous
video-meeting
iltameeting
ortopedian
meeting
patologian
meetingit


Erikoistuvien lääkäreiden autonomiaa tukee erikoistuvien seniori

Erikoistuvien lääkäreiden sijoittelusta eri tehtäviin vastaa erikoistuvien vanhin, joka huolehtii myös päivystyslistoista sekä koulutuskierrosta yhdessä ylilääkärin ja koulutusvastaavan erikoislääkärin kanssa.

Koulutusohjelman vastuuhenkilö: ylilääkäri Kyösti Haataja
Koulutusvastaava: erikoislääkäri Saija Vuolio
Erikoistuvien vanhin: eerikoistuvien lääkäreiden vanhin
Sairaanhoitopiirin koulutuskoordinaattori: Mirja Vaittinen
 

Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointi

Työsuhteesta Lapin keskussairaalan kirurgian erikoistumisohjelmassa sovitaan koulutusohjelmasta vastaavan ylilääkärin kanssa. Tavoitteena on sopia koko runkokoulutusjaksosta lisäkoulutuksineen mahdollisimman pitkälle jo työsuhdetta rakennettaessa.