Kirurgian koulutus


Kirurgian koulutussuunnitelma takaa hyvän runkokoulutuksen

Lapin sairaanhoitopiirin kirurgian klinikka kouluttaa kirurgeja Lapin keskussairaalassa yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Tiedekunta on hyväksynyt Lapin keskussairaalan kirurgian perehdytysjakson koulutuspaikaksi. Lisäksi sairaalassa voi suorittaa osia erikoisalakohtaisesta yleiskoulutuksesta tarvittaessa yliopiston kouluttajan kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaan. Osa erikoistujista palvelee Rovaniemellä yli neljä vuotta, jos terveyskeskusjaksokin tehdään täällä.
 

Perehdytysjakso

Kirurgian alojen yhteisen perehdytysjakson aikana erikoistuja saa erinomaisen näkökulman keskussairaalan kirurgiaan.

Vuoden kestävällä perehdytysjaksolla ollaan yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien yhteisten vaatimusten mukaan 1-2 kuukautta ensiapupäivystyksessä, 3-4 kuukautta ortopedialla, 3-4 kuukautta gastrokirurgialla, 1 kuukausi verisuonikirurgialla ja 2 kuukautta urologialla, jotta tämän jakson jälkeen erikoistuva pystyy osallistumaan osastopäivystysrinkiin.

Ensiapupäivystysjakson aikana erikoistuvalle laitetaan myös osastosijoitus joko gastrokirurgialle tai ortopedialle, jonka osastokierroille pyritään osallistumaan päivystystilanteen niin salliessa. Ensiapupäivystysjakso pyritään järjestämään heti erikoistumisjakson alussa, koska se antaa valmiudet aktiivipäivystämiseen klinikassamme myös iltaisin ja öisin.

Kierrosta eri osa-alueilla ei tingitä, sillä haluamme tarjota monipuolisen runkokoulutuksen. Perehdytysjakson ohjaajina toimivat eri alojen osastonylilääkärit.
 

Päivystys kuuluu olennaisena osana kirurgian koulutukseen

Aktiivipäivystäjä toimii päivystyspoliklinikalla ja kirurgian osastopäivystäjä kirurgian takapäivystäjien oikeana kätenä tehden päivystyskirurgiaa näiden ohjaamana ja taitojen karttuessa myös itsenäisesti. Osastopäivystys on vapaamuotoista, siitä vastaavat kirurgian kokeneimmat erikoistuvat.

Takapäivystys on jaettu ortopedis-traumatologiseen ja pehmytkirurgiseen vapaamuotoiseen päivystykseen.

Anestesialla toimii aktiivipäivystys, joten anestesia-tehopäivystäjä on tavoitettavissa keskussairaalassa 24/7.

Kirurgian koulutuksen kulku Lapin keskussairaalassa tulokaskeskustelusta eriytyvään koulutukseen. Tässä kuvattu jakso voi pituudeltaan vaihdella.
 

LKS kirurgian koulutuksen kulku kaaviokuvassa.


Jos kirurgian koulutuksen koejakson haluaa suorittaa Lapin keskussairaalassa, on siitä aina sovittava etukäteen koulutuksesta vastaavan Yliopistoklinikan kanssa.

Meeting-toiminta

Monipuolinen meeting- ja koulutustoiminta on sairaalassamme itsestäänselvyys. Viikoittain seurataan koulutusesitelmiä yliopistosta keskiviikon yhteisessä videomeetingissä tai esitelmiä omasta klinikasta. Iltakoulutusta pyritään myös järjestämään.

Kirugiameetingien ajankohdat.


Jokainen erikoistuva pitää koulutuksen aikana useita esitelmiä kirurgian alalta ja referoi kansainvälisiä alan lehtiä. Klinikan koulutussuunnitelma on laadittu turvaamaan kirurgien säännöllinen osallistuminen eurooppalaiseen ja kotimaiseen koulutukseen.

Koko sairaalan yhteisiä erikoistuvien lääkäreiden koulutustilaisuuksia järjestetään erikseen harvakseltaan. Näiden aihealueet rajautuvat erityisesti päivystystoiminnan asioihin.
 

Erikoistuvien lääkäreiden autonomiaa tukee erikoistuvien seniori

Erikoistuvien lääkäreiden sijoittelusta eri tehtäviin vastaa erikoistuvien vanhin, joka huolehtii myös päivystyslistojen teosta sekä koulutuskierrosta yhdessä ylilääkärin ja koulutusvastaavien erikoislääkäreiden kanssa.

Koulutusohjelman vastuuhenkilö: ylilääkäri Kyösti Haataja
Koulutusvastaavat: erikoislääkäri Annukka Hänninen ja erikoislääkäri Juho Yrjämä
Erikoistuvien vanhin: Salli Raumonen
Sairaanhoitopiirin koulutuskoordinaattori: Mirja Vaittinen
 

Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointi

Työsuhteesta Lapin keskussairaalan kirurgian erikoistumisohjelmassa sovitaan koulutusohjelmasta vastaavan ylilääkärin kanssa. Tavoitteena on sopia koko perehdytysjaksosta lisäkoulutuksineen mahdollisimman pitkälle jo työsuhdetta rakennettaessa.