Kirurgia


Tekonivelleikkaus leikkaussalissa.


Lapin keskussairaalan kirurgian yksiköt tuottavat kirurgian eri osa-alueiden kiireelliset ja kiireettömät palvelut.

Kirurgiassa hoidetaan sairauksia, vammoja, kasvaimia tai epämuodostumia leikkausten avulla. Kirurgiassa tehdään leikkauksia ja muita toimenpiteitä potilaille, joilla on

  • yleiskirurgisia sairauksia
  • vatsa- ja ruoansulatuselinsairauksia (gastrokirurgia)
  • tuki- ja liikuntaelinten sairauksia (ortopedia, traumatologia)
  • verisuonisairauksia
  • virtsaelinsairauksia (urologia)


Lisäksi edustettuina ovat lastenkirurgia ja plastiikkakirurgia. Konsultoivia kirurgeja käy säännöllisesti myös muilta erikoisaloilta.

Kiireellinen kirurgia ja kirurgian päivystys hoidetaan itsenäisesti. Päivystystä kuormittaa matkailun seosinkiajat, jotka nostavat alueen väestöpohjan ajoittain yli kaksinkertaiseksi.

Kirurgiassa pyritään moderneihin kirurgisiin hoitoratkaisuihin, joissa ajanvarauksella tulevien potilaiden hoito optimoidaan etukäteen, tavoitteena on mahdollisimman lyhyt erikoissairaanhoidon jakso sairaalassa.  Monesti ratkaisuna on päiväkirurgia lyhki-yksikössä.

Laajaa yhteistyötä tehdään pohjoisella erityisvastuualueella Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa.

Kirugista hoitoa toteutetaan kolmella vuodeosastolla, päiväkirurgiassa ja kirurgian ja toimenpidepoliklinikoilla.