Fysiatria

 

Fysiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä niihin liittyviä kiputiloja. Yleisimmin potilailla on selän, niska-hartiaseudun ja raajojen oireita sekä kipuja. Tutkimusten perusteella laaditaan yhdessä potilaan kanssa hoito- ja kuntoutussuunnitelma ja tarvittaessa potilas ohjataan jatkokuntoutukseen.

Valtaosa fysiatrian poliklinikan potilaista tulee lähetteellä terveyskeskuksista, työterveysasemilta tai keskussairaalan muista yksiköistä.

Fysiatrian erikoisala tekee monialaista yhteistyötä sairaanhoitopiirin eri erikoisalojen ja ammattiryhmien kesken. Laaja-alaisen yhteistoiminnan tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ja elämän laadun parantaminen.

Fysiatri (fysiatrian erikoislääkäri) määrittää tekemänsä tutkimuksen ja mahdollisten lisäselvitysten perusteella diagnoosin sekä sen mukaisen hoidon ja kuntoutuksen.

Fysioterapeutti arvioi toimintakykyä erilaisin mittaus- ja tutkimusmenetelmin ja laatii henkilökohtaisen kuntoutusohjelman. Kuntoutuksen edistymistä seurataan tarvittaessa uusintakäynneillä.

Osastonsihteeri järjestää lääkärin määräämät jatkotutkimukset ja uusintakäynnit sekä toimii potilaan yhdyshenkilönä poliklinikalla.
 

Potilaan tutkimusta fysiatrian polikliníkalla.