Apuvälinepalvelut


Lapin sairaanhoitopiirin apuvälineiden saatavuusperusteiden mukaan perusterveydenhuolto vastaa tavanomaisista päivittäin tarvittavista apuvälineistä.

Erikoissairaanhoidosta hankitaan erityisosaamista vaativat apuvälineet, kuten sähköpyörätuolit ja ympäristönhallintalaitteet sekä lasten apuvälineet (alle 16v). Asiakkuuteen tarvitaan lääkärin lähete.

Kuntoutuspoliklinikan apuvälinepalveluun kuuluu

  • apuvälineen soveltuvuuden arviointi ja sovittaminen
  • apuvälineen käytön ohjaus ja opetus
  • apuvälineen hankinta ja luovutus asiakkaalle
  • apuvälineen huolto
  • apuvälineen käytön seuranta


Erikoissairaanhoidosta hankitaan erikoisaloittain hengitysapuvälineet (keuhkopoliklinikka), näönapuvälineet (silmätautien poliklinikka) ja kuulon apuvälineet (korva-, nenä-, kurkkutautien poliklinikka).

Tarvittaessa tehdään käyntejä asiakkaan kotiin, päiväkotiin, kouluun tai työpaikalle. Kuntoutuspoliklinikan työntekijät voivat yhdessä kotikunnan työntekijöiden kanssa arvioida myös asunnonmuutostöiden tarvetta.

Apuvälinepalvelukäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Apuvälinepalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakasta hoitavien perusterveydenhuollon ja yksityisten terapeuttien kanssa. Yhteistyössä apuvälineiden tuottajien kanssa järjestetään muun muassa koulutusta ja apuvälinesovituksia.
 

Apuvälineenä pyörätuoli.