Veteraanien maksuttomat poliklinikka-, sarjahoito- ja neuvontakäynnit

Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen 21.4.2010 tekemän päätöksen mukaan sairaanhoitopiirissä ei peritä poliklinikka-, päiväsairaanhoito- ja sarjahoito- ja neuvontakäyntimaksuja henkilöiltä, joilla on Kela –kortissa R- tai M-tunnus tai merkintä sotilaspassissa rintamasotilastunnuksesta.

Veteraanien tulee esittää poliklinikalle tullessaan Kela-kortti, jossa R- tai M –tunnus on merkittynä, sotilaspassi tai muu todistus tunnuksesta.  SAPOO:n  merkitään kohtaan ”Maksutt.syy:” R.  Merkintä on tehtävä jokaisen käynnin yhteydessä.

Maksuttomuus koskee siis ainoastaan poliklinikka-, päiväsairaanhoito-, sarjahoito- ja neuvontakäyntejä, ei sairaalahoitoa tai päiväkirurgiaa. Näistä peritään asiakasmaksu normaalisti.  Maksuttomuus ei vaikuta kuntalaskutukseen.

Tämä ohje tulee voimaan 1.6.2010 alkaen.

Pekka Kylmänen
Talousjohtaja