Uroflow eli virtsasuihkun voimakkuuden mittaus (Potilasohje)


Tutkimukseen valmistautuminen

Älkää menkö ensimmäisenä WC:hen vaan ilmoittautukaa urologian poliklinikalla!

Tutkimuksessa mitataan virtsasuihkun voimakkuutta.

Ennen tutkimusta tulee juoda sen verran, että teillä on normaali virtsahätä tullessanne poliklinikalle.

Virtsamäärän on oltava riittävä (vähintään 1,5–2 dl) jotta tutkimus on luotettava.
 

Tutkimuksen kulku

Kun teillä on normaali virtsaamisen tarve, hoitaja ohjaa teidät tutkimushuoneeseen.

Virtsaatte mittauslaitteeseen, joka rekisteröi virtsamäärän, keston ja huippuvirtaaman sekä piirtää virtsasuihkun virtausta kuvaavan käyrän paperille.

Lopuksi mitataan jäännösvirtsa vatsanpeitteiden päältä ultraäänilaitteella.

Tutkimukset ovat kivuttomia.

Lääkärin vastaanotto on näiden tutkimusten jälkeen.

 

Tarvittaessa ottakaa yhteys urologian poliklinikkaan p. (016) 328 2307.

6/14 Urologian poliklinikka