Urodynaaminen tutkimus (virtsarakon toimintatutkimus) potilasohje


Tutkimuksessa mitataan elektronisesti virtsarakon ja virtsaputken toimintaa. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa virtsarakon tilavuudesta ja paineesta, mikä selvittää virtsarakon lihas- ja hermotoimintaa. Tutkimusta käytetään apuna virtsaamishäiriöiden syiden selvittämisessä ja hoitomenetelmien valinnassa.
 

Tutkimukseen valmistautuminen

Keskeyttäkää viikkoa aiemmin virtsausta helpottamaan määrätyt lääkkeet!  Muut teille määrätyt lääkkeet voitte ottaa normaalisti.

Huolehtikaa, että suoli on toiminut tutkimusta edellisenä päivänä.

Tuokaa mukananne virtsauslistat täytettynä ohjeen mukaisesti.

Tutkimuspäivän aamuna suorittakaa huolellinen alapesu.  Ennen tutkimusta voitte syödä ja juoda normaalisti.

Juokaa (vettä, mehua) ennen tutkimusta niin paljon, että teillä on virtsaamisen tarve tutkimuksen alkaessa!

Ennen tutkimusta teille annetaan virtsatietulehdusta ehkäisevä antibiootti lääkitys (Ciprofloxacin 500 mg).
 

Tutkimuksen kulku

Virtsaatte mittauslaitteeseen, josta tulostuu virtsasuihkun voimakkuus.

Jäännösvirtsamäärä mitataan katetroimalla (ohuen letkun kautta).

Virtsarakon toimintojen mittaamiseksi laitetaan ohut tutkimuskatetri sekä rakkoon, että peräsuoleen. Rakkoa täytetään nesteellä ja seurataan ja rekisteröidään ilmoittamianne tuntemuksia.

Lopuksi saatte virtsata normaalisti.

Varatkaa riittävästi aikaa käyntiinne. Tutkimuksen jälkeen teillä voi olla kirvelyn tunnetta virtsatessa.  Oire menee yleensä ohi, kun juotte runsaasti ja tyhjennätte rakkonne usein. Mikäli oireet jatkuvat pitkään ja teille nousee kuume, hakeutukaa terveyskeskuspäivystykseen.


Ottakaa tarvittaessa yhteys urologian poliklinikkaan p. (016) 328 2307.

Potilasohje 6/2014
Urologian poliklinikka