Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja. Siihen kuuluvat myös asiallinen pukeutuminen ja suojainten käyttö lähihoidossa.

Työntekijän työvaatetukseen vaikuttavat työskentelytapa, vaatetuksen soveltuvuus eri tehtäviin ja esteettiset näkökulmat. Työvaate viestii ammattitaitoa, luotettavuutta, siisteyttä, hygieenisyyttä sekä kuulumista tiettyyn työyhteisöön.