Toimintaohje veri-, erite - tartuntavaaratilanteessa

Ensiapu

  • Haavaa ei puristeta, vaan se huuhdellaan runsaalla vedellä.

  • Pistotapaturmassa annetaan pistokohdan vuotaa.

  • Mahdolliset vierasesineet poistetaan.

  • Vamma-alue pestään vedellä ja saippualla.

  • Jos verta on ihottumassa, haavaisella iholla tai pistohaavassa, vauriokohtaan asetetaan kahden minuutin ajaksi alkoholipitoinen haude tai sitä huuhdellaan alkoholilla (A12t).

  • Limakalvot huuhdotaan runsaalla vedellä.