Suositus estolääkityksestä ja rokotteen käytöstä meningokokkitapausten yhteydessä

Estolääkitys on tarpeen kaikille varmojen ja todennäköisten meningokokkitapausten lähikontakteille. Lääkitys tulee antaa mahdollisimman nopeasti tapauksen tunnistamisen jälkeen, 24 tunnin kuluessa. Estolääkityksen anto kuuluu terveyskeskusten tehtäviin. Lähiomaisille se on tarkoituksen mukaista antaa sairaalasta heti diagnoosin selvittyä. Muissa bakteerimeningiiteissä profylaksia ei ole aiheellinen.