Silikoniballongillinen syöttönappi (Potilasohje)


Teille on _____ / _____20____ vaihdettu

___________________________________( valmistaja )


_____ Fr _______ cm silikoniballongillinen syöttönappi.

Letkuruokinta toteutetaan syöttönappiin liitettävän ruokintaletkun kautta. Valmistaja suosittelee ruokintaletkun vaihtoa viikon välein. Letkuruokintavälineet tilaatte oman kotipaikkakunnan terveyskeskuksen kautta ilmoittamalla tilausnumeron.

Käyttämänne ruokintaletkun tilausnumero on_______________________.

Jatkakaa letkuruokintaohjelmaanne entiseen tapaan. Liittäkää ruokinaletku syöttönappiin painamalla liitoskohta kokonaan syöttönapin sisään. Tarkistakaa syöttönapin oikea sijainti ja toimivuus ruiskuttamalla 50 ml vettä aina ennen letkuruokinnan aloitusta. Varmistakaa, että huuhtelu on vaivatonta, eikä syöttönapin juuresta ole vuotoa. Huuhdelkaa ruokintaletku 50 ml:llä vettä aina myös letkuruokinnan jälkeen.

Jatkakaa avannealueen ihon hoitoa entiseen tapaan. Iho-ongelmien välttämiseksi pyöräyttäkää syöttönappia eri asentoon mielellään joka kerran ennen letkuruokintaa, mutta vähintään kerran vuorokaudessa. Iho-ongelmissa voitte ottaa yhteyttä Lapin keskussairaalan avannehoitajaan (016) 328 7404.

Syöttönapin käyttöikä määräytyy toimivuuden mukaan. Syöttönappi vaihdetaan tarvittessa. Silikoniballongillisen napin vaihdon suorittaa PEG-hoitaja/lääkäri. Seuraava syöttönapin vaihto tapahtuu Lapin keskussairaalassa

 ______________________________.
 

____________________________ ____________________________
Lääkäri Sairaanhoitaja


Mahdollisissa ongelmatilanteissa voitte ottaa yhteyttä joko oman paikkakunnan terveyskeskukseen tai arkipäivisin Lapin keskussairaalan toimenpidepoliklinikalle (016) 328 2700 / PEG-hoitajaan 040 637 6823

06/2016 K.S /Toimenpidepoliklinikka