SAI (sairaalan antibiootti- ja infektiojärjestelmärekisteri)


SAI on sähköinen sairaalan antibioottien ja infektioiden Windows-pohjainen seurantajärjestelmä. Järjestelmässä on keskitetty tietokanta ja se hyödyntää muiden valmiiden tietokantojen kuten Oberon, Opera, Clinisoft ja Effica laboratorio tietoja.

SAI-seurantajärjestelmä on ollut käytössä Lapin keskussairaalan vuodeosastoilla ja poliklinikoilla. Järjestelmä mahdollistaa erilaiset raportit, joiden avulla seurataan hoitoon liittyvien infektioiden ilmaantuvuutta eri ajanjaksoina hoito- ja toimenpideyksiköittäin.
 

Ohje antibioottihoidon aloituksen yhteydessä tehtävästä infektioilmoituksesta

Ohje uuden infektioilmoituksen tekemisestä SAI - järjestelmään