Partisaani-iskujen kohteeksi joutuneiden maksuttomat käynnit

Ohje 12/2011

Partisaani-iskujen kohteeksi joutuneilta ei peritä asiakasmaksua poliklinikkakäynnistä, päiväsairaanhoidosta tai sarjahoidosta 1.10.2011 alkaen

Kuntayhtymän hallitus on 31.8.2001 päättänyt, että Lapin sairaanhoitopiirin yksiköissä ei peritä asiakasmaksua Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneilta henkilöiltä 1.10.2011 alkaen

- Avohoidon poliklinikkakäynneistä,
- Päiväsairaanhoidosta ja
- Sarjahoito- ja neuvontakäynneistä
.

Maksuttomuuden edellytyksenä on, että henkilö esittää jonkin seuraavista asiakirjoista:

- Todistus valtion myöntämä kertakorvauksen saamisesta (L697/2003);
- Todistus valtion myöntämästä kuntoutusoikeudesta;
- Todistus lääkärin antamasta lausunnosta em. korvaushakemukseen;
- Sota-arkiston antama todistus ko. asiasta;
- muu luotettava selvitys (todistus unohtunut kotiin tms.).

Maksuttomuus merkitään potilashallintojärjestelmään (SAPO)  ”Maksutt. syy: R.”

Rovaniemi 26.9.2011
Talousjohtaja Pekka Kylmänen