Paksusuolileikkaus (hemikolektomia), potilasohje kotiutuessa


Paksusuolileikkauksen (hemikolektomian) jälkeen potilaalle kotiutusvaiheessa annettava ohje on luettavissa ja tulostettavissa:

Hemikolektomia

 

päivitetty 5/2018 T.S.

3/2012 K.S. / H-K.K.