Pään vammat / potilasohje

Päähän kohdistuneita vammoja on erilaisia ja eri vaikeusasteisia. Niitä voivat aiheuttaa esim. liikenneonnettomuudet, kaatumiset, putoamiset ja väkivalta. Lääkärin tulee aina tutkia potilaat, joiden pään vammaan liittyy tajuttomuus, muistiongelmat tai halvaantuminen.

Päähän kohdistuneen vamman jälkeen potilaan tajunnan tasoa seurataan erilaisilla asteikoilla, näissä huomioidaan esimerkiksi silmien valoreaktiota, puhetta, raajojen liikettä, oksentelua, kouristuksia, huimausta, pään särkyä sekä potilaan käyttäytymistä.

  • Aivotärähdys eli Commotio cerebri on lievä aivovamma. Tähän voi liittyä lyhytaikaista tajunnan- ja muistinmentystä, pahoinvointia, oksentelua ja päänsärkya. Ei kuitenkaan halvausoireita. Humalassa olevia potilaita seurataan osastolla.
  • Aivotärähdyksestä voi jäädä myös pitkittyneitä oireita.
  • Lievän päävamman potilasohje

Aivokalvoja on kolme. Verta voi vuotaa eri kalvojen alle, jolloin tauti ja sen hoito on erilaista. Vakavampiin päävammoihin liittyy monesti pysyviä vaurioita ja pahimmat johtavat kuolemaan.

  • Subduraalihematooma (SDH) on verenvuoto kovan aivokalvon alle. Tämä liittyy usein esim. liikenneonnettomuuksiin ja alkoholin käytön seurauksista johtuviin kaatumisiin. Vuoto voi olla akuutti tai pitkään jatkunut. Alkoholi peittää monesti oireita, joita voivat olla sekavuus, tasapainovaikeus ja muistamattomuus. Pieniä vuotoja ei tarvitse aina leikata. Leikkaushoitoa tehdään Lapin Keskussairaalassa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa, jatkohoito tapahtuu yleensä ensin keskussairaalatasolla ja tarvittaessa oman kunnan terveyskeskuksessa.
  • Subaraknoidaalivuoto (SAV) on aivokalvon alainen verenvuoto. SAV:n syynä on synnynnäinen heikko kohta aivovaltimossa. Kohonnut verenpaine, tupakointi ja runsas alkoholin käyttö lisäävät SAV:n vaaraa. Oireita ovat: äkkiä alkava kova ja hellittämätön päänsärky, pahoinvointi, oksentelu sekä niskan jäykkyys. Vuoto todetaan tietokonekerroskuvauksella ja vuotava suoni korjataan leikkaushoidolla.
  • Epiduraalihematooma on verenvuoto kovan aivokalvon ja kallonluun väliin. Lyhyen tajuttomuuden jälkeen voi seurata oireetonta aikaa, jonka jälkeen tila saattaa nopeasti huonontua. Tajunnan taso laskee, oksentelu ja päänsärky pahenevat, voi tulla halvausoireita ja silmän mustuainen muuttuu valojäykäksi ja laajaksi. Tila vaatii pään tietokonekuvauksen ja nopean leikkaushoidon.
  • Kallonmurtumien hoitoon vaikuttaa murtuman kohdan lisäksi muiden kudosten vauriot.

Aivovammojen ehkäisy on tärkeätä. Käyttämällä kypärää ja turvavyötä sekä välttämällä alkoholia ja väkivaltaa vähennät aivovamman riskiä.

 

Osasto 4B 12/2013 A.V + H.M / M.K