Kansainvälinen käsihygieniapäivä 5.5.


lks_hygienia_kansainvälinen hygieniapäivä 5_5_kuvakooste


Kansainvälinen käsihygieniapäivä vuosittain 5.5.

Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2009 aloittamaa SAVE LIVES: Clean Your Hands kampanjaa vietetään vuosittain 5.5. Kampanjan tarkoituksena on parantaa käsihygieniaa terveydenhuollossa. Tavoitteena on herättää terveydenhuollon henkilöstöä toteuttamaan käsihygieniaa oikeaoppisesti.

Käsihygienialla ymmärretään terveydenhuollossa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla estetään mikrobien siirtyminen henkilökunnan käsien välityksellä potilaaseen ympäristöstä tai toisesta potilaasta. Käsihygieniaan liittyy oleellisesti pidättäytyminen käsien korujen ja tekokynsien käytöstä.

On arvioitu, että joka hetki yli 1,4 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti kärsii sairaalassa saamastaan infektiosta. Kampanjan tavoitteena on saada terveydenhuollon henkilöstön huomio kiinnittymään hyvään käsihygieniaan, jonka avulla ehkäistään hoitoon liittyviä infektioida ja luodaan potilasturvallinen hoitoympäristö.

Kampanjassa lisätään samalla myös johdon, potilaiden ja kansalaisten tietoisuutta käsihygienian tärkeydestä. Jokaisella potilaalla on oikeus siihen, että häneen ei kosketa ilman desinfioituja käsiä.

Hyvällä käsihygieniallla on myös merkittävä rooli resistenttibakteerikantojen yleistymisen torjunnassa.

Lks_infektio_käsihygienia ja potilasturvallisuus

 

 

 

 

 

 

 

Hyvä käsihygienia on meidän yhteinen asiamme!

Terveydenhuollossa infektioiden torjunta toteutuu parhaiten, kun me kaikki yhdessä - henkilökunta, potilaat ja omaiset - noudatamme hyvää käsihygieniaa!