HIV - altistuksen jälkeinen profylaksia

Profylaksian aloittamisesta päätetään virka-aikana klo 8 – 15.00 infektiopoliklinikan toimesta ja päivystysaikana medisiinisen etupäivystäjän toimesta. Jatkoseuranta tapahtuu aina infektiopoliklinikalla.