Esine- ja muiden vahinkojen korvauskäsittely

 

Potilaalla on mahdollisuus tehdä korvaushakemus koskien sairaalassa kadonnutta omaisuutta, jota ei etsinnöistä huolimatta löydy. Potilaan korvaushakemus voi koskea myös särkynyttä omaisuutta tai muuta potilaalle aiheutunutta kuluerää. Lähtökohtaisesti potilas on aina ensisijaisesti itse vastuussa omaisuudestaan sairaalassa ollessaan.

Kun huomaat omaisuutesi kadonneen tai muun vahingon, kerro siitä heti henkilökunnalle, jotta he voivat selvitellä asiaa ja kirjata sen potilasasiakirjoihin. Mikäli voidaan osoittaa, että omaisuuden katoaminen tai esinevahinko johtuu sairaalan toiminnasta tai omaisuus on kadonnut tai vahingoittunut henkilökunnan aiheuttamana, sairaanhoitopiiri voi olla korvausvelvollinen.  Henkilökunta neuvoo tarvittaessa korvaushakemuksen teossa. Neuvoa voivat antaa myös yksikön sosiaalityöntekijät tai sairaalan potilasasiamies.

Korvaushakemus voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä sen lomakkeella. Toimita kuitit ja muut asiaan liittyvät paperit korvaushakemuksen yhteydessä. Lähetä korvaushakemus lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Korvaushakemuksen käsittelee talousjohtaja, joka pyytää asiassa tarvittavat selvitykset yksiköstä.  Asian käsittely selvityksineen saattaa kestää useita viikkoja. Korvauspäätös on kirjallinen virkamiespäätös, jonka yhteydessä annetaan oikaisuvaatimusohjeet. Oikaisuvaatimusohjeessa kerrotaan miten päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
 

Talouspalvelut

19.5.2017