BAEP, aivorungon kuuloherätevasteet, potilasohje

Potilasohje on luettavissa ja tulostettavissa:
BAEP, aivorungon kuuloherätevasteet potilasohje
(linkki avautuu pdf-tiedostoon)
 

Aivorungon kuuloherätevasteet, BAEP (brainstem auditory evoked potentials)

Tutkimuksella selvitetään kuulohermojen ja aivorungon toimintaa, ja tavallinen kysymyksenasettelu koskee toispuoleista huonokuuloisuutta, joskus huimausta. Joskus tutkimusta käytetään kuulon ar-viointiin niin vauvoilla kuin aikuisillakin. Tutkimuksessa annetaan kuulokkeista korviin toistuvia lyhyitä ääniärsykkeitä, ja kuulohermon ja aivorungon synnyttämiä vasteita mitataan muutamalla pään ihoon kiinnitettävällä pintaelektrodilla.

Tutkimus, joka on kivuton, kestää vajaan tunnin, eikä sillä ole jälkivaikutuksia. Varatkaa tutkimusta varten riittävästi aikaa.
 

Valmistautuminen tutkimukseen

Lääkityksen ja syömisen suhteen ei ole rajoituksia. Jos käytätte kuulolaitetta, ottakaa se mukaan. Jos korvassa on vahatulppa, tarkoitus on, että tutkimukseen lähettävä lääkäri on huolehtinut sen poista-misesta.

Mikäli ette voi saapua tutkimukseen sovittuna aikana, ilmoittakaa siitä meille, jotta joku toinen voi-si hyötyä vapautuvasta ajasta.

Lisätietoja antavat KNF-hoitajat:
puh.040 825 725 klo11.30–12.00 tai 14.30–15.00 (ei perjantaina)
 

22.10.2019
ylilääkäri Lesonen Veijo
Kliininen neurofysiologia

beap_kuva.jpg