Aseptiikka pientoimenpiteissä

Pientoimenpiteellä tarkoitetaan yleensä ilman yleisanestesiaa ja osastohoitoa tehtäviä toimenpiteitä joissa rikotaan ihoa tai limakalvoja tai kajotaan steriiliin ruumiinosaan.

Tavanomaiset varotoimet ovat infektioidentorjunnan perustana ja niitä tulee noudattaa myös pientoimenpiteissä