Arteria- eli valtimokanylointi

Arteria- eli valtimokanylointi