Antibioottiopas 2021


Antibiootti 2021-opas on tarkistettu Oulun yliopistollisen sairaalan infektioyksikön luvalla Lapin sairaanhoitopiirin käyttöön soveltuvaksi.

Alkuperäiseen oppaaseen tehdyt muutokset koskevat lähinnä paikallisia hoitojärjestelyjä sairaalassa ja sairaanhoitopiirissä.

Lisäksi tutkimusnumerot on vaihdettu vastaamaan sairaanhoitopiirin käytössä olevia numeroita.


4.11.2022 
 

pdf Antibiootti 2021