Ammatti-ihotautiepäily


Lähettävälle lääkärille / yksikölle

Potilaan lähettäminen ammatti-ihotautiepäilyn vuoksi

Ihotautien poliklinikan tarvitsemat tiedot ennen tutkimusten käynnistämistä

 • henkilötiedot: nimi ja henkilötunnus
 • yhteystiedot: ajan tasalla oleva osoite ja puhelinnumero/-numerot
 • ammatti ja tehtävänimike
 • vakuutusyhtiön nimi
 • työnantajan nimi ja yhteystiedot työterveyshuollon yhdyshenkilön yhteystiedot (lääkäri/työterveyshoitaja, joka tietää kyseisen potilaan asian)
 • ihottuman kuvaus, työtehtävien kuvaus
 • aikaisemmat ihotautitutkimukset (missä/koska/ aiemmat sairauskertomusdokumentit)
 • täydelliset tiedot aineista ja materiaaleista, joille potilas on ollut alttiina työssään esim. luettelo käsitellyistä aineista sekä niiden käyttöturvallisuustiedotteet tai valmistajan, maahantuojan tai myyjän antamat tuoteselosteet. Myös tiedot käsienpesuaineista, instrumenttien tai työvälineiden tai työpöytien ym. puhdistus- ja desinfektioaineista, hoito- ja käsivoiteista sekä suoja- tai työkäsineistä.
 • työssä/ammatissa oloaika  -mistä lähtien nykyisellä työnantajalla?
 • aikaisemmat ammatit / mahdolliset (terveydelliset) työpiste-/tehtävämuutokset ja uudelleenkoulutukset
 • lähettävän lääkärin nimi ja toimivat yhteystiedot


Asian käsittelyä jouduttaa, jos tiedot saadaan jo lähetteen mukana ilman erillistä pyyntöä.

Ihotautien poliklinikka ei ota yhteyttä työnantajaan. Myös aiemmat tutkimustiedot on parempi hankkia lähettävän lääkärin (/työterveyshoitajan) toimesta, koska pyyntöihin yleensä tarvitaan potilaan lupa.   

Huom! Kun keskussairaalaan lähetetään potilaita, joilla epäillään perustellusti olevan työperäisiä oireita (esim. iho-, keuhko-, kuulo- tai nuhaoireita), täytyy lähettävän lääkärin tehdä työnantajan vakuutusyhtiölle ilmoitus hoidon aloittamisesta sairaskertomuskopiolla tai E-lausunnolla.

Keskussairaala tarvitsee kopion lähettävän lääkärin vakuutusyhtiölle tekemästä ilmoituksesta tai E-lausunnosta, ennen kuin hoito voidaan aloittaa.

Lapin keskussairaala / Ihotautien poliklinikka