Potilas- ja omaisneuvosto


Lapin sairaanhoitopiirissä on kuntayhtymän hallituksen päätöksen (4.11.2009) mukaisesti neuvoa-antava potilas- ja omaisneuvosto. Neuvoston muodostavat edustajat kaikista Lapin sairaanhoitopiirin alueella toimivista potilas- ja omaisjärjestöistä. Neuvoston kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Lapin sairaanhoitopiirin johdon kokoon kutsumana.
 

Potilas- ja omaisneuvoston tehtäviä

  • Informaation ja tiedon jakaminen Lapin sairaanhoitopiirin ja sen alueella toimivien potilas- ja omaisjärjestöjen kesken
  • Palvelujen kehittämiseen osallistuminen
  • Potilasturvallisuuden edistämiseen osallistuminen
  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö
  • Potilasjärjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen sairaanhoitopiirin toimitilojen rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä
     

Kokoukset ja kokousmateriaalit


27.11.2019

Potilas- ja omaisneuvoston 27.11.2019 kokouksen muistio
Esitys Asiakasymmärryksen rooli sairaalasuunnittelussa
Potilasturvallisuussuunnittelijoiden esitys
Esitys Lapin järjestöjen ja Lapin sairaanhoitopiirin yhteistyö

27.5.2019

Potilas- ja omaisneuvoston 27.5.2019 kokouksen muistio
 Esitys LKS laajennushanke ITU 2022
 Esitys Digituki-hanke
 Esitys potilasasiamiehen vuosi 2018

10.12.2018

Potilas- ja omaisneuvoston 10.12.2018 kokouksen muistio
Esitys Tupakoimatta sairaalahoidossa
Esitys LKS laajennushanke
Esitys Taide tavoittaa
Esitys palvelut asiakaslähtöisiksi
Yhteenveto potilas- ja omaisneuvoston kokouksien kehittämisestä

14.5.2018

 Potilas- ja omaisneuvoston 14.5.2018 kokouksen muistio
 Esitys Sote- ja maakuntauudistus
 Esitys Päivystys pirttiin
 Esitys tietosuoja-asetus
 Esitys ennakoiva kotiutumisen  toimintamalli
 Esitys koulutusta taksinkuljettajille ja hoitajille
 Esitys potilasasiamiehen vuosi 2017

13.11.2017

Potilas- ja omaisneuvoston 13.11.2017 kokouksen muistio Esitys Noona osana potilaan syövän hoitoa
Esitys vakavien vaaratapahtumien tutkintakäytäntö Lapin keskussairaalassa

7.11.2016

Potilas- ja omaisneuvoston 7.11.2016 kokouksen muistio
Muistion liite ITU 2022 projekti
Muistion liite BiopankkiBorealis 2016
Muistion liite Lapissa asiakas saa palvelun oikeaan aikaan. Lähellä Ihmistä.
Muistion liite Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellinen yhdistyminen

5.6.2017

Potilas- ja omaisneuvoston 5.6.2017 kokouksen muistio
Muistion liite: Potilasasiamiehen vuosi 2016
Muistion liite: LKS laajennushanke Muistion liite: Lääkehoidon päivä

8.12.2015

Muistio
Muistion liite: Hoidollinen potilashotelli
Muistion liite: Asiakasraati
Muistion liite: Potilaan vaaratilanneilmoitus
Muistion liite: Potilastiedon arkisto
Muistion liite: Tietoa potilaan oikeuksista-opas 2015

26.4.2016

Muistio
Muistion liite: Sote-valmistelun tilannekatsaus
Muistion liite: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellisen yhdistämisen valmisteluhanke
Muistion liite: Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa
Muistion liite: Potilaan/läheisen osallistaminen potilasturvallisuuden kehittämisessä
Muistion liite:Potilasasiamiehen vuosi 2015

8.12.2014

Muistio
Muistion liite: Muistutusmenettely uudistukset 1.1.2015
Muistion liite: potilas- ja omaisneuvosto ajankohtaiset
Muistion liite: Pömpeli-esittely
Muistion liite: Asiakasraati

9.6.2014

Muistio
Muistion liite; raportti potilasturvallisuuden nykytila
Muistion liite: potilasasiamiespalvelut 2013

25.11.2013

Muistio

22.5.2013

Muistio
Muistion liite; tiedote itseilmoitusjärjestelmästä

29.10.2012

Muistio

14.11.2011

Pöytäkirja

28.3.2011

Pöytäkirja
Osallistujaluettelo
Asialista
Kokouskutsu

18.8.2010

Pöytäkirja