Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on erilaisia oikeuksia omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyen. Henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa näiden oikeuksien soveltamiseen.  

Saat lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista alla olevista linkeistä.

Tietojen tarkastusoikeus (Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin, artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Oikeus tietojen poistamiseen (”Oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta (artikla 34)