Oikeuksiin liittyvät pyynnöt

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Voit pyytää tällä lomakkeella Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen tarkastusta tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

Linkki lomakkeeseen: Rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomake

 

Rekisteritietojen oikaisu- ja täydennyspyyntölomake

Voit pyytää tällä lomakkeella Lapin sairaanhoitopiiriltä omien tai huollettavasti/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen oikaisua tai täydennystä tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Linkki lomakkeeseen: Rekisteritietojen oikaisu- ja täydennyspyyntö-lomake

Voit toimittaa rekisteröidyn oikeuksiin liittyvän pyyntösi postitse osoitteeseen:

Lapin sairaanhoitopiiri
Kirjaamo
PL 8041
96101 Rovaniemi

tai henkilökohtaisesti Lapin keskussairaalan asiakaspalvelukeskukseen
osoite Ounasrinteentie 22, Rovaniemi.

Liitä pyynnön mukaan mahdollinen valtuutuksesi. 

Pyytämäsi tiedot toimitetaan sinulle postitse, voit noutaa ne henkilökohtaisesti tai tutustua niihin rekisterinpitäjän luona (henkilöllisyys todennetaan).