Tietosuoja


Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojan tarkoitus on turvata yksilön oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.  

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia (1050/2018).

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, henkilötunnus tai yhteystieto. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, muokkaamista tai tietojen luovuttamista. Henkilötietoja käsitellään Lapin sairaanhoitopiirissä pääasiassa potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelua ja toteutusta varten.


Uudelle sivustolle avautuvia linkkejä:

Tietosuojaselosteet

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Tietojen toimittaminen ja hinnoittelu