Tietojen salassapito


Terveydenhuollon henkilökunnan salassapitovelvollisuus on olennainen osa hoitosuhteen luottamusta. Terveydenhuollossa työskentelevät ovat salassapitovelvollisia.  Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

Terveydenhuollossa työskentelevä ei saa ilman potilaan suostumusta antaa sivullisille tietoa potilaasta suullisesti tai kirjoittamalla eikä sosiaalisen median kautta.  

Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa terveydenhuollolla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa salassapidettäviä tietoja toiselle viranomaiselle.