Hakutulokset

Hakutulosten järjestys


Muistutukset
Sisältösivut | Julkaistu: 19.5.2018

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) antaa potilaalle mahdollisuuden tehdä muistutus niissä tilanteissa, kun hän on tyytymätön saamaansa hoitoon ja kohteluun. Ennen muistutuksen tekemi......

Potilaille ja läheisille > Potilaan oikeudet > Potilasasiamies > Potilaan oikeusturvakeinot > Muistutukset
Kantelu aluehallintovirastolle
Sisältösivut | Julkaistu: 19.5.2017

Kantelu aluehallintovirastolle osoitetaan siihen aluehallintoviraston toimintayksikköön, jonka alueella kantelun kohteena oleva terveydenhuollon yksikkö sijaitsee. Lapissa kantelut osoitetaan Lapi......

Potilaille ja läheisille > Potilaan oikeudet > Potilasasiamies > Potilaan oikeusturvakeinot > Kantelu aluehallintovirastolle
Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Sisältösivut | Julkaistu: 19.5.2017

Kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle voi tehdä tilanteissa kun kansalainen epäilee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa. Lain vastaista menettelyä voi ol......

Potilaille ja läheisille > Potilaan oikeudet > Potilasasiamies > Potilaan oikeusturvakeinot > Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Kantelu oikeuskanslerille
Sisältösivut | Julkaistu: 19.5.2017

Kantelun oikeuskanslerille voi tehdä silloin kun viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa tai asian......

Potilaille ja läheisille > Potilaan oikeudet > Potilasasiamies > Potilaan oikeusturvakeinot > Kantelu oikeuskanslerille
Kantelu Valviraan
Sisältösivut | Julkaistu: 19.5.2017

Valvira = Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Vaviraan kantelu tehdään pääasiassa kirjallisesti vapaamuotoisella kirjeellä, mutta sen voi tehdä myös Valviran omalla lomakkeell......

Potilaille ja läheisille > Potilaan oikeudet > Potilasasiamies > Potilaan oikeusturvakeinot > Kantelu Valviraan
Kantelun yleisiä periaatteita
Sisältösivut | Julkaistu: 19.5.2017

Kantelu on hallintoviranomaiselle osoitettu tyytymättömyyden osoitus, joka yleensä tehdään kirjallisena. Kantelu voidaan osoittaa aluehallintovirastolle (= aikaisemmin Lääninhallitus), ......

Potilaille ja läheisille > Potilaan oikeudet > Potilasasiamies > Potilaan oikeusturvakeinot > Kantelun yleisiä periaatteita
Potilaan oikeusturvakeinot
Julkaistu: 19.5.2017

Potilailla on mahdollisuus selvittää terveydenhuoltoa koskien epäselviä asioita tekemällä muistutus hoitoa antaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai kantelu viranomaiselle. ...

Potilaille ja läheisille > Potilaan oikeudet > Potilasasiamies > Potilaan oikeusturvakeinot
Yleisiä potilas- ja lääkevahinkojen korvausperiaatteita
Sisältösivut | Julkaistu: 19.5.2017

Potilasvahinko- ja lääkevahinkoilmoitukset tulee potilaan tehdä määräajassa siitä kun vahinko on tullut potilaan tietoon tai hänen olisi pitänyt olla vahingosta tietoinen. Vahinkoilmoitukset tehdään ......

Potilaille ja läheisille > Potilaan oikeudet > Potilasasiamies > Potilaan oikeusturvakeinot > Yleisiä potilas- ja lääkevahinkojen korvausperiaatteita