Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle voi tehdä tilanteissa kun kansalainen epäilee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa. Lain vastaista menettelyä voi olla esimerkiksi toimivallan ylitys, harkintavallan väärinkäyttö tai hyvän hallinnon vastainen menettely ja perusoikeuksien loukkaukset. Kantelun voi tehdä viranomaisista ja virkamiehistä. Lisäksi kannella voi muistakin, jotka hoitavat julkista tehtävää.

Eduskunnan oikeusasiamiehen valvontaan eivät kuulu yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat. 1.6.2011 alkaen eduskunnan oikeusasiamies ei käsittele yli kaksi vuotta vanhemmista tapahtumista tehtyä kantelua, ellei siihen ole erityistä syytä. Lisäksi oikeusasiamies ei tutki tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa parhaillaan käsiteltävänä olevaa asiaa, tai asiaa jossa muutoksenhaku on vielä kesken tai muutoksenhaku on vielä mahdollista.

Kantelu tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella, joka on saatavissa oikeusasiamiehen Internet-sivuilta. Kantelua tutkiessaan oikeusasiamies kuulee kantelun kohdetta sekä pyytää selvityksiä ja lausuntoja viranomaisilta. Kun kantelu on tutkittu, oikeusasiamiehen ratkaisu lähetään sekä kantelijalle että kantelun kohteelle.

Kantelun perusteella oikeusasiamies voi saattaa viranomaisen tietoon käsityksensä lainmukaisesta menettelystä, kiinnittää huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai näkökohtiin, jotka edistävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, sekä voi tehdä viranomaiselle esityksen virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi. 

Lisäksi oikeusasiamies voi antaa huomautuksen, jos viranomainen on menetellyt vastoin lakia tai laiminlyönyt velvollisuutensa. Oikeusasiamies voi kiinnittää valtioneuvoston huomiota puutteisiin, joita on havainnut säännöksissä tai määräyksissä, ja tehdä esityksiä puutteiden poistamiseksi. Mikäli kyse on vakavasta lainvastaisuudesta, voi Eduskunnan oikeusasiamies nostaa syytteen.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuihin voi tutustua eduskunnan oikeusasiamiehen Internet-sivuilla.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
00102 Eduskunta
Puh. (09) *4321